Stomatochirurgie se zabývá všemi chirugickými výkony na vašich zubech, čelistech a měkkých tkáních ústní dutiny. Nejedná se ale o rekonstrukce v obličejové oblasti.

Mezi nejčastější zákroky stomatochirurgie patří:

  • extrakce zubů,
  • zavedení implantátů,
  • hemisekce,
  • resekce kořenového hrotu,
  • amputace,
  • replantace,
  • preprotetická chirurgie,
  • chirurgická parodontální terapie,
  • incize a excize/ektomie.